ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΒΛΑΣ
7713, Βάβλα
Λάρνακα
Τηλ.: 24342510
Φαξ: 24342510
Email: vavla7713@hotmail.com

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.