ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΒΛΑΣ
7713, Βάβλα
Λάρνακα
Τηλ.: 24342510
Φαξ: 24342510
E-mail: [email protected]

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.