ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΑΒΛΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13/05/2023