Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βάβλας της Επαρχίας Λάρνακας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο : Γεώργιος Παττίχης (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα : 99430770
Ονοματεπώνυμο : Μαρθα Παπαραδαμάνθους  (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα : 96978475
Tα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο : Έλενα Μιχαήλ
Ονοματεπώνυμο : Νέλλη Γεωργίου
Ονοματεπώνυμο : Ευριπίδης Φράγκος