Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βάβλας της Επαρχίας Λάρνακας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο : Γεώργιος Παττίχης (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα : 99430770
Ονοματεπώνυμο : Πασχάλης Αναστάση (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα : 99605206
Tα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο : Μάρθα Παπαραδαμάνθους
Ονοματεπώνυμο : Έλενα Μιχαήλ
Ονοματεπώνυμο : Ευρυπίδης Φράγκος