Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Έχει ολοκληρωθεί η ανάδειξη/ανάπλαση του παραδοσιακού πηγαδιού (λάκκου) και της χαβούζας που αποτελούσαν μεταξύ 1917-1925 την κύρια πηγή πόσιμου νερού για ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων του χωριού.

Το στοιχείο αυτό της παραδοσιακής κληρονομιάς της Βάβλας βρίσκεται στην έξοδο του χωριού κοντά στο παλαιό σχολείο και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Η χρηματοδότηση και αυτού του έργου έγινε από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που διαχειρίζεται το Τμήμα Δασών.

Έχει ολοκληρωθεί η ανάδειξη/ανάπλαση του παραδοσιακού πηγαδιού (λάκκου) και της χαβούζας που αποτελούσαν μεταξύ 1917-1925 την κύρια πηγή πόσιμου νερού για ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων του χωριού.

Το στοιχείο αυτό της παραδοσιακής κληρονομιάς της Βάβλας βρίσκεται στην έξοδο του χωριού κοντά στο παλαιό σχολείο και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Η χρηματοδότηση και αυτού του έργου έγινε από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που διαχειρίζεται το Τμήμα Δασών.