ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΒΛΑΣ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βάβλας σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια της διαδικασίας Αναθεώρησης των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής  ετοιμάζει μελέτη για υποβολή των εισηγήσεων του, προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Για το σκοπό αυτό, όλοι οι ιδιοκτήτες γης μπορούν να παραλάβουν τα έντυπα (αίτηση- εισήγηση) από τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Βάβλας για αναθεώρηση της δήλωσης πολιτικής (χωροταξικής περιοχής) στην οποία ανήκουν τα τεμάχια τους και σας προσκαλεί να παρευρεθείτε σε ανοικτή συγκέντρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Βάβλας (πρώην Δημοτικό Σχολείο).

Θα γίνει ενημέρωση για τη διαδικασία της Αναθεώρησης, για τον τρόπο υποβολής των εισηγήσεων, καθώς και για την ετοιμασία του αιτήματος της κοινότητας

 

Κοινοτικό Συμβούλιο Βάβλας